A must cukorfokának megállapítása

Hasznos segédeszköz mindazok számára, akik valamely oldat cukorfokát (édességét) akarják más mérőskálákra átszámítani. Mivel minden fokmérő a cukortartalom mérésének más és más elvére épül, a kapott értékek nem lehetnek és nem is abszolút pontosak - ugyanakkor elégségesek a gyakorlati használat szempontjából.

Kért adat

Érték  
Nem-cukortartalom százaléka %
Az oldat relatív sűrűsége

Eredmény

Brix-fok   °Bx
Szabványosított mustfokoló   °NM
Oechsle-fok   °Oe
Klosterneuburgi mustfokoló   °KMW
Baumé-fok ()   °Bé
Balling-fok   °Bg
Plató-fok   °P
Az oldat mért sűsűsége   g/cm3

A szőlőszemek cukorfokának mérésére szolgál a RWN10-ATC refraktométer, amely tartalmazza a csehszlovák szabványosított mustfokoló (°ČNM, °NM), a Klosterneuburgi mustfokoló (°KMW, °Kl, Babo), az Oechsle mustfokoló (°Oe), illetve az egyetemes Brix-fok (°Bx) skáláit. Ezen kívül tartalmazza a csehszlovák szabványosított mustfokolóval mért cukorfok alapján becsült alkoholtartalmat (%VOL) is. (ld. mellékelt törvény 321/2004 // Sb. viz příloha zákona č. 321/2004 Sb.).


A szőlő cukorfokának táblázata a borok ismertetőjeleivel

Borok, ismertetőjegyek Csehszlovák szabványosított mustfokoló [°NM]
Kabinet Legalább 19 fokos természetes cukortartalmú szőlőből készült bor.
Késői szüretelésű Legalább 21 fokos természetes cukortartalamú szőlőből készült bor.
Válogatott szőlőből Legalább 24 fokos természetes cukortartalamú szőlőből készült bor.
Válogatott szőlőszemekből Legalább 27 fokos természetes cukortartalamú szőlőszemek kiválogatásával készült bor.
Výběr z cibéb Legalább 32 fokos természetes cukortartalamú szőlőszemek kiválogatásával készült bor.
Jégbor Legalább -7 °C vagy alacsonyabb hőmérsékleten szüretelt szőlőből készült bor, amely szőlő tehát a szüretelés és a mustkészítés során is fagyott állapotban van, s legalább 27 fokos természetes cukortartalommal rendelkezik.
Szalmabor Szalmán vagy nádon töppesztett, esetleg legalább három hónap időtartamra szellőztetett helyen kifüggesztett szőlőből készült bor, és az így nyert must legalább 27 fokos természetes cukortartalommal rendelkezik.

Balling sűrűségmérő, Brix-skála, Mas Sacch, cukortartalom százalékban

Megmutatja a 100 kg tiszta cukoroldat kg-ban mért cukortalmát 20 °C-on. Ugyanezt az arányt kapjuk az oldatok mérésére alkalmas refraktométerek Brix-skálája alapján is.

A csehszlovák szabványosított mustfokoló

A must cukorfokának megállapítására használatos Csehországban és Szlovákiában. A skála tartalmazza a nem-cukor hatását is. A méréseredmény a 100 l must cukortartalmát adja meg kg-ban (°NM vagy néha °ČNM). A skála beosztása 10 - 30 °NM.

Klosterneubrgi mustfok, Klosterneuburg - Mostwaage, Babo

Elsősorban Ausztria és Magyarország területén használatos. August Wilhelm von Babo báró dolgozta ki 1861-ben (ezért is találni néha a °Babo jelzettel, noha a hivatalos jele °KMW, illetve a csehországi használatban °Kl), használata korábban az egész Osztrák-Magyar Monarchia területén elterjedt. Ennek a skálája szintén tartalmazza a nem-cukor anyagok hatását. Az eredmény a 100 kg must cukortartalmát mutatja kg-ban.
A korábbi Csehszlovákia területén a csehszlovák szabványosított mustfokoló váltotta fel.

Oechsle-mustfokoló

Elsősorban Németország és Svájc területén használatos. A skála nem tartalmazza a nem-cukor anyagok hatását – ezt ugyanis a mérés eredményéhez empirikusan beleszámítják, mint a bor érésének egyik alapvető természeti körülményét. Éppen ezért a svájcihoz képest Németországban az Oechsle-skála egy kissé eltérő változatát használják. A szabványosított mustfokolóhoz viszonyítva az eredmények megközelítőek, t.i. feltételezik, hogy a kedvezőtlen években a must 3% nem-cukrot (tehát kevesebb cukrot, és több savat), illetve kedvezőbb években 2% nem-cukrot tartalmaz.