Refraktométerek az élelmiszeripar és növényi termékek számára

Az élelmiszerek minőségének ellenőrzése, illetve az élelmiszeripari és növényi termékfeldolgozásának technológiái ellenőrzése céljára akár egyetemes, akár egyszerűsített célra specializált refraktométerek alkalmazhatók.

Méhészeti méz

Ez a refraktométer mézek mérésére alkalmas, amelynek segítségével az élelmiszeriparban, illetve a méhészek maguk is képesek megmérni a víztartalmat, valamint a leolvasott eredmény alapján megállapítani a méz minőségét.

Borszőlő

A borászati (borszőlő-termelői) refraktométer a saját fejlesztésünknek köszönhetően látott napvilágot, és elsősorban a szőlőlé cukorfokának meghatározására szolgál. A refraktométerek ezen típusát némelykor mint mustfokolót még gyakrabban cukorfokmérőként is emlegetik, noha ez a mérési eljárás valójában más elven működik. Ugyanakkor a használatának lényege, vagyis a cél ugyanaz: bármely vizes oldat cukortartalmának mérése.
A cukorfokot a Brix-skálát alkalmazó bármilyen univerzális refraktométerrel mérni lehet, ugyanakkor a borászok számára biztosított típus azért különleges, mert az egyetemes „cukormérő“ skála mellett a közvetlenül a szőlő cukorfokának meghatározására alkalmas skálák is találhatóak. Magyarországon, Ausztriában, Olaszországban, illetve Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina és Montenegro területén a klosterneuburgi mustfokolót (°KMW, °Kl, °Babo-fok) alkalmazzák, Csehországban és Szlovákiában az ú.n. csehszlovák szabványosított mustfokolót (°NM, °ČNM), míg Németországban az Oechsle-mustfokolót (°Oe).Tehát az általunk ajánlott refraktométer lehetővé teszi a szőlő cukorfokának értékeit összevetni a nemzetközi mértékegységek skáláival. A mérőskála mellé olyan skálát is beépítettünk, amely a szőlőlé természetes alkoholtartalmát is kimutatja - a 321/2004 Sb. számú, cseh szőlészeti és borászati törvényben biztosított táblázatokban kijelölt értékeknek megfeleően.

Cukoroldatok

Amennyiben a technológiai eljárásban előnyben részesíti az egyszerűséget, a cukorfok mérésére alkalmas egyszerű skálás modellek teljes választékát ajánljuk. A Brix-széria refraktométereivel, a szörpök, gyümölcslevek, zöldséglevek, tejitalok, illetve tetszés szerint bármely oldat cukortartalma megmérhető. A megmérendő oldat feltételezett cukorfoka szerint becsülje meg a skála mérési terjedelmét, és válasszon az alábbi típusok közül:

Amennyiben egy oldat cukorfokát, és egyidejűleg sótartalmát kívánja megmérni, nem szükséges két különböző modellt vásárolnia. Ajánlataink között megtalálja a kombinált modellt „só“ és „édes“ skálákkal (sótartalom mérése 0 - 28 %, cukorfok 0 - 32 °Bx méréstartományban).

Párlatok, pálinkák

Maga a párlás folyamata előtt a gyümölcscefrét megfelelő módon elő kell készíteni. Az érés folyamatának (a cukorveszteség dinamikájának) ellenőrzése érdekében ajánlott a 100 gramm oldatban 0-32 gramm cukor mérésére alkalmas, vagyis a cukortalom 0 - 32 °Bx méréstartományát mérő refraktométert választani.

A már kész pálinka alkoholtartalmának mérésére kétfajta refraktométert ajánlunk. Leggyakrabban az alkohol térfogatszázalékát mérő refraktométerhasználatos, amelyet a %(V/V) jelzéssel szokás megadni olyan pálinkák és párlatok esetében, mint a szilvapálinka, barackpálinkák, whiskey vagy bourbon)

Kevésbé használatos típus az alkohol tömegszázalékát mérő refraktométer.

Sör, sörgyártás, házisör

A sör főzése (akár sörgyárban, akár otthon) során használni lehet a fickósör cukortartalmának mérésére szolgáló refraktométert. A refraktométer nem csupán a cukorfok meghatározását teszi lehetővé 0 - 32 °Bx méréstartományban, hanem annak specifikus állagát is.

Sós oldatok

Az élelmiszeripari és egyéb sós oldatok sótartalmának mérése kétféle részletezésben történhet: a magasabb hígítású értékkel bíró oldatok esetén ezrelékben, míg a kevésbé hígított oldatok esetében százalékban.

Az alacsony sótartalmú oldatok esetében az eredetileg a tengeri akvaristák által használt refraktométert alkalmaznak. Kétféle skálával rendelkeznek, egyrészt a már említett szalinitás (sókoncentráció 0-100 ‰ méréstartományban), másfelől a sűrűség (mérésére alkalmasak (1000 -1070 kg/m3 méréstartomámyban). Kiválóan használható nagyon alacsony sókoncentráció mérésére, például a sótartalmú ásványvizek, vagy a tengeri halak mosóvízére is.

A magasabb sótartalmú levek mérésére, amikor is a szalinitást szálalékos arányban adják meg, asütőiparban elterjedt refraktométert alkalmaznak, amely 0 - 35 % méréstartományban mér. A sós sajtok (pl. feta, stb.) előállítása során, vagy grillezés előtt használt páclevek sótartalmának mérésére, illetve sok más hasonló esetben is alkalmas. Éppen ezért némelykor pác-mérő kifejezéssel is találkozhatunk.

Amennyiben egy oldat sótartalmát és egyidejűleg cukorfokát kívánja megmérni, nem szükséges két különböző modellt vásárolnia. Ajánlataink között megtalálja a kombinált modellt „sós“ és „édes“ skálákkal (sótartalom mérése 0-28 %, cukorfok 0- 32 °Bx méréstartományban).

Tej, tejitalok, tejtermékek

A frissen fejt tej (tehéntej, kecsketej, juhtej) minőségének megállapítására ajánjuk a tej víztartalmának mérésére szolgáló refraktométert.

A tejitalok feldolgozása során a 0-32 °Bx méréstartományban mérő univerzális refraktométert érdemes használni.

Abban az esetben, ha a maximális 32 °Bx érték nem lenne elégséges (pl. fagylalt előállítása), a 0-50 °Bx méréstartományban mérő univerzális refraktométert ajánljuk.

Szójatej, energiaitalok

Az energiaitalok gyártására is használt szójatej minőségének ellenőrzésére speciális refraktométert lehet alkalmazni, amely két skálát tartalmaz: az egyik a szójatej koncentrációjának meghatározására szolgál, a másik az univerzális 0-32 °Bx skála. A fenn említett, szokványos cukoroldatok és tejitalok mérésére szolgáló eszközként is használható.

Növényi olajok és olajemulziók

Az olajelmulziók mérésére két modellt ajánlunk. Az olajemulziókra használható refraktométert (0-20 °Bx méréstartományban) és az alacsony koncentráció mérésére alkalmas refraktométert (amely kényelmesebb leolvasást biztosít 0-10 °Bx tartományban).

A növényi olajokra az 58-92 °Bx értéktartományban mérő Brix-skálán mérő refraktométer alkalmas.